Utama > Kekuatan AKHTAR

27-Feb-2019

  • Subjek TAHFIZ & HADIS sebagai subjek WAJIB TERAS
  • INFRASTRUKTUR dan PRASARANA yang LENGKAP
  • Menitik beratkan DISIPLIN & SAHSIAH pelajar
  • PUSAT SEHENTI untuk pendidikan rendah yang syumul (KSSR & KSRA)
  • NISBAH GURU kepada PELAJAR yang IDEAL(1:24)
  • Ciri-ciri keselamatan dengan PEMANTAUAN CCTV BERPUSAT
  • YURAN PENGAJIAN yang KOMPETATIF