Utama > VISI DAN MISI

27-Feb-2019

Visi
Melahirkan generasi ulama’ berintelektual

Misi
Memberi perkhidmatan pendidikan yang bersifat syumul dengan mengamalkan pendekatan Hikmah dan berpandukan Falsafah Pendidikan Islam dan manhaj ahli sunnah wal jamaah