FADHILAT SERTA KELEBIHAN SURAH AL FATIHAH

Surah ini merupakan surah terbesar yang terdapat di dalam Kitab Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Abu Said al-Ma’ali bermaksud ; “Ketika aku sedang solat, aku telah dipanggil oleh Rasulullah ﷺ tetapi aku tidak menyahutnya sehingga aku selesai bersembahyang. Aku mendatanginya lalu baginda bersabda kepadaku, “kenapa engkau tidak segera mendatangiku? “…